• Linköpings historia

    Linköpings historia

    Fornlämningar från bronsålder och äldre järnålder finns fortfarande i Linköping. Även runstenar från tidig vikingatid har påträffats, av vilka två stått nära Stångebro som är det område där Cloetta Center ligger idag.
    Sedan 1100-talet är Linköping den kyrkliga centralorten för regionen Östergötland, Småland och Gotland. Första gången namnet Liunga Kauping nämns är i det så kallade Florensdokumentet 1104 då samtliga svenska stift listas. Linköpings biskop Gisle var då tillsammans med kung Sverker den äldre värd för det första svenska kyrkomötet i Linköping 1153. Nästa gång Linköping nämns är faktiskt i påven Alexander IIIs skyddsbrev för biskopens alla gårdar år 1178. Vreta kloster  eom liger en bit utanför staden grundades som Sveriges äldsta kloster av Inge den äldre omkring 1100. Under biskop Bengt Magnussons tid på 1230-talet påbörjades den nuvarande domkyrkan i staden.  Den mycket unge kung Valdemar Birgersson, son till Birger jarl, kröntes år 1251 i domkyrkan, detta för att bekräfta det svenska kungavalet i februari 1250.
    År 1598 utkämpades Slaget vid Stångebro som är det mest kända slaget i regionens historia mellan Hertig Karl och hans brorson Sigismund. Hertig Karl, som sedan blev Karl IX, gick segrande ur den striden och slaget blev sedan början på det polsk-svenska kriget 1599-1629. 13 rådsherrar och 1 fågelskytt som tidigare stått på Sigismunds sida fängslades, och efter en rättegång år 1600 avrättades fem av dem i Linköpings blodbad som än idag är en av de mest berömda händelserna i stadens historia.