• Linköping slott

  hotell i Linköping

  Linköping slott är Sveriges äldsta bevarade profana byggnad. Det finns delar här som är från 1100-talet i slottets västra länga. Slottet är placerat högt upp och ligger strax väster om innerstaden. I närheten finns domkyrkan. Fasaden är krämvit och taket är ett grönt koppartak. Ursprungligen byggdes detta slott som en biskopsgård.

  Historia kring slottet

  I slutet av 1000-talet, tidigt 1100-tal kom Linköping att bli ett stift. Huset i Linköping kom att bli biskop Gisles biskopsgård och det byggdes samtida med domkyrkans allra äldsta delar. I ett skyddsbrev från påven Alexander III till biskop Kol så blir sexton gods omnämnda. Linköpings gård anges som ett så kallat Mansio, alltså en herrgård. Den sista romersk-katolska biskop att bo i denna gård var Hans Brask, som efter Gustav Vasas reformation 1527 flydde till Danzig.

  Borgen blev ett kungligt slott nu och Gustav Vasa byggde samman den västra länga samt satte in renässansfönster på den övre våningen. Slottet byggdes ut igen under 1570-talet av Johan III. Det tillkom en trevåningsflygel, samt den västra längan fick en våning till. När slaget vid Stångebro skedde 1598 så blev kung Sigismund besegrad av hertig Karl. Man tog de riksråd som motsatt sig honom och höll som fångar på slottet. De satt som fångar fram till rättegången som var startskottet på Linköpings blodbad.

  I början av 1600-talet kom hertig Karl att krönas till Karl IX och då lät han bygga om slottet i renässansstil. Det tillkom praktgavlar, trapptorn och trumpetargångar. Januari 1700 kom den stora stadsbranden, som förstörde i stort sett alla centrala byggnader. Dock klarade sig både slottet och domkyrkan. Slottet var nu övergivet och förfallet. Dock togs det nu i bruk som stadsarrest. Man gjorde om de östra delarna av slottet till fängelse och detta fängelse var kvar i 146 år.

  1796 kom man att börja göra om slottet så att det skulle vara en ämbetsbyggnad för Linköpings landshövdingar. Man byggde i en klassicistisk stil och tog bort praktgavlarna samt rappade byggnaden i en gul färg. Senare under 1880-talet så var det en romantisk trend och man ville återskapa slottet så som det varit från början i renässansstil. Dock kom det åter igen, 50 år senare, att omvandlas till klassicistisk stil igen! Slottet fick ett något avskalat utseende och så ser det ut än idag.

  Slottet idag

  Under 1990-talet kom Statens fastighetsverk att renovera fasaden på slottet och man bytte ut allt gammalt ytmaterial. Man ersatte det med medeltida kalkbruk. Man gjorde även en grundlig underökning av slottet via byggnadsarkeologer. Idag är slottet öppet för besökare, det finns guidade visningar samt ett museum i anslutning till slottet och planerar du besök kan du här boka hotell i Linköping. Det är tack vare den grundliga undersökningen man vet så mycket om slottet idag och det är även därför man har valt att ha ett museum. Detta museum invigdes 400 år efter Linköpings blodbad. Det finns även flera utställningar att titta på, både permanenta och tillfälliga sådana. Slottet är även tillgängligt för vigslar. Det finns även en butik i anslutning till slottet och museet.