• Kinda kanal

    Kinda kanal

    Kinda Kanal är långt ifrån lika känd som Göta Kanal men den är minst lika fin. Kanalen består av 15 slussar och följer i väldigt stor utsträckning Stångåns naturliga lopp söder ut från Linköping och förbinder sjöarna Åsunden (som börjar vid Horn), Ämmern, Järnlunden, Lilla- och Stora Rängen, Erlången, Roxen – hela den långa vägen till Göta Kanal vid Bergs Slussar.
    Totalsträckan är cirka 80 km, varav omkring 27 kilometer är grävd och sprängd. Höjdskillnaden är 52,5 meter.
    Förutom egen med fritidsbåt går det även att göra längre eller kortare utflykter med båten Kind.

    .