• Flygvapenmuseum

    Flygvapenmuseum

    Lördag 12 juni 2010 öppnade nya Flygvapenmuseum efter den stora om- och tillbyggnaden. Museets grundutställning beskriver det svenska militärflygets utveckling från tidigt 1900-tal fram till JAS 39 Gripen från idag.
    Utställningen är uppdelad i de olika epokerna Pionjärer, Mellan krigen, Beredskap och Kalla kriget med den gamla nedskjutna och bärgade DC-3:an. I Flyglabbet, som är museets science center, kan du lära dig om hur och varför det flyger. De yngre kan följa med museets maskotar Drakel och Viggo på upptäcktsfärd i museet! Här finns även en restaurang och café, bibliotek, butik och en hörsal.